Chovná stanica z Potôňskej Lúky

Párenie Viki a Ivan di san Fioráno