Chovná stanica z Potôňskej Lúky

Chovný pes Duran Nord Bohemia Sheram